Partnerzy

 

Czy pamiętają Państwo ścieżki przyrodnicze w czasie wycieczek po rezerwatach? Prowadziły od atrakcji do atrakcji, od ciekawej rośliny, przez przedziwne kształtem mrowisko po siedliska w cieniu drzew. W podobny sposób prowadzimy naszych gości po trzech wystawach tematycznych w Centrum Nauki i Techniki EC1. Krok po kroku wskazujemy najciekawsze problemy związane z wybraną tematyką, zapraszamy do własnych eksperymentów, co godzinę olśnimy mappingiem, „ożywiając” stuletni turbogenerator dawnej Elektrowni Łódzkiej. Jest również mnóstwo możliwości samodzielnego wyszukiwania ciekawych miejsc, obiektów i przestrzeni na wszystkich pięciu piętrach budynku Centrum.

Do współpracy z Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprosiliśmy trzech partnerów merytorycznych: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wyłącznym sponsorem ścieżki edukacyjnej "Przetwarzanie energii" w CNiT EC1 jest Veolia Energia Łódź SA. Naszym partnerem medialnym jest portal TuŁódź, współpracujemy także z Biblioteką Miejską w Łodzi.

 

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SA - wyłączny sponsor ścieżki edukacyjnej "Przetwarzanie energii" w Centrum Nauki i Techniki EC1

Logotyp Veolia Energia Łódź SAVeolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie siecią ciepłowniczą. Veolia Energia Łódź kontynuuje blisko 115-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury.

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia Energia Łódź mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, realizuje strategię dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego na drodze transformacji ekologicznej.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich odbiorców. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Ciepło systemowe z łódzkiego systemu dostarcza również do Konstantynowa Łódzkiego.
www.energiadlalodzi.pl

Od 2018 r. Veolia Energia Łódź współpracuje z Centrum Nauki i Techniki, będąc wyłącznym sponsorem ścieżki edukacyjnej „Przetwarzanie Energii”. Współpraca obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również wspólne projekty edukacyjne i wystawiennicze.

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Uniwersytet Łódzki Objął patronatem program merytoryczny dwóch ścieżek edukacyjnych zorganizowanych w formie ekspozycji stałych Centrum Nauki i Techniki.
Pierwsza z nich — „Rozwój wiedzy i cywilizacji” — jest poświęcona zjawiskom wynikającym z praw fizyki i chemii. Druga — „Mikroświat – makroświat” — prezentuje treści dotyczące fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, geologii i astrofizyki.
Współpraca funkcjonuje na wielu polach. Przygotowujemy i prowadzimy warsztaty realizujące program merytoryczny CNiT, inicjujemy i współorganizujemy wystawy czasowe. Nie brakuje również działalności naukowej — takiej jak seminaria, konferencje czy warsztaty — ani popularyzacji nauki. EC1 Łódź — Miasto Kultury był m.in. partnerem w interdyscyplinarnym projekcie GGULIVR, nadal prowadzonym przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka Objęła patronatem naukowym dwie ścieżki edukacyjne: „Przetwarzanie Energii” oraz „Mikroświat — makroświat” w części dotyczącej Mikroświata. Obie należą do ekspozycji stałej Centrum Nauki i Techniki EC1.
Ścieżka "Przetwarzanie energii" nawiązuje do historii i charakteru kompleksu dawnej Elektrowni Łódzkiej. Wiedzie przez wnętrza historycznych budynków rozdzielni, maszynowni, kotłowni i chłodni kominowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w tym multimediów i techniki holograficznej, niektóre miejsca są jakby „prześwietlone”, można do nich "zajrzeć" do środka i zobaczyć np. moment generowania energii. Ścieżka kończy się w pomieszczeniu sterowni, gdzie można wziąć udział w grze strategicznej związanej z zarządzaniem i oszczędzaniem energii.

Ścieżka „Mikroświat — makroświat” obejmuje multimedialne, interaktywne prezentacje przekazujące treści dotyczące mikro- i nanosystemów, fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, w tym chemii molekularnej.

Politechnika Łódzka ma duże doświadczenie w popularyzowaniu osiągnięć nauki. Organizuje i aktywnie włącza się w takie akcje jak pikniki, festiwale nauki, wystawy czy targi edukacyjne. Kierując swoje inicjatywy do młodych ludzi skutecznie odczarowuje lęki wynikające choćby z naukowego nazewnictwa. W toku naszej współpracy m.in. zapraszaliśmy gości do zwiedzania czasowej ścieżki chemicznej (partnerem był Wydział Chemii PŁ) a z okazji 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu umożliwiliśmy gościom Centrum bezpośredni kontakt  z modelem łazika zaprojektowanego i zbudowanego przez drużynę Raptors (składającą się ze studentów Politechniki Łódzkiej). Współpracowaliśmy również przy organizacji Kongresu Nauki Polskiej, której Politechnika Łódzka była operatorem. Stale gościmy również uczestników Uniwersytetu III Wieku PŁ.

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny8 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
Uniwersytet Medyczy uczestniczył w wyposażaniu stanowisk w trzech ścieżkach edukacyjnych składających się na ekspozycję stałą Centrum Nauki i Techniki EC1. Stanowiska te łączą rozrywkę z przekazywaniem wartościowej wiedzy dotyczącej organizmu człowieka. Elementy zabawy i grywalizacji pomagają również w... badaniach przesiewowych związanych z układem kostnym. Projekt VRneck Solution, będący rozwinięciem urządzenia Gyroneck, jest jednym z najciekawszych zaawansowanych projektów badawczych związanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji do diagnostyki i leczenia urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym. Uniwersytet Medyczny uczestniczy również w przygotowywaniu warsztatów i konferencji naukowych.

 

BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI

Największa instytucja kultury w Łodzi oraz największa sieć biblioteczna w Polsce — w ramach Biblioteki Miejskiej w Łodzi funkcjonuje ponad 70 filii. Biblioteka organizuje wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie, imprezy literackie, wystawy czy koncerty, popularyzuje kulturę czytania i edukuje. Jest także miejscem otwartym na inicjatywy oddolne i wspiera rozwój lokalnych społeczności.

Łódzka karta biblioteczna - Fiszka, która upoważnia do korzystania z zasobów wszystkich filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi uprawnia także do zniżki wysokości 15% na bilety wstępu do Centrum Nauki i Techniki EC1.

 

 

TUŁÓDŹ

Wiadomości z Łodzi - TuŁódź.plTuŁódź.pl to portal internetowy, informacyjno-publicystyczny, opisujący życie Łodzi w Internecie. Treści publikowane na Portalu są w pełni darmowe dla użytkowników. Jako jedyne łódzkie medium, portal działa wyłącznie w Internecie, materiały są tworzone z myślą o wykorzystaniu w wym kanale komunikacji, w pełni wykorzystując bogate możliwości tego narzędzia.

 

 

 

ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ

Misją Orientarium ZOO w Łodzi jest ochrona ginących gatunków, edukacja oraz wspieranie puli genetycznej dzikich zwierząt, które są zagrożone wyginięciem w naturalnym środowisku. W łódzkim zoo mieszka ponad 3350 osobników, które są przedstawicielami ponad 554 gatunków. Wybiegi i woliery w Orientarium zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich. Zastosowane rozwiązania pozwalają utrzymywać zwierzęta na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami i w urozmaiconym środowisku. Miejsce to pełni funkcję hodowlano-wystawienniczą, a także zajmuje się edukacją przyrodniczą w trakcie zajęć dla najmłodszych. W ramach partnerstwa zwiedzającym proponujemy zakup wspólnego biletu do ZOO Orientarium i Centrum Nauki i Techniki EC1 i odwiedzenie tych dwóh miejsc w promocyjnej cenie.  

 

EXAQUA

 „Partner laboratorium” w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Exaqua z początkiem maja 2023 r. objęła patronatem laboratorium zielone w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Exaqua to marka innowacyjnych wieloparametrowych przenośnych fotometrów, zestawów  odczynników i akcesoriów do pomiaru parametrów wody w wielu obszarach zastosowań. Dzięki unikalnej technologii Rayject fotometry Exaqua posiadają absolutną odporność na światło zewnętrzne i tym samym nie wymagają zakrywania próbki w trakcie wykonywania pomiaru. Funkcja Exatitr pozwala na stosowanie metod pomiarowych opartych na miareczkowaniu kolorymetrycznym, w ten sposób istotnie poszerzając zakres oznaczanych parametrów. Niezawodność i intuicyjną obsługę fotometrów Exaqua docenili użytkownicy z Polski i z zagranicy w takich aplikacjach jak: akwarystyka słodkowodna i morska, profesjonalne hodowle ryb, stacje uzdatniania wody, kontrola jakości wody, hodowle hydroponiczne, badanie naturalnych ujęć wody i jej przydatności do spożycia, ocena jakości wody basenowej i wiele innych. Exaqua wspiera codzienną pracę również takich instytucji jak ogrody zoologiczne, instytuty oceanograficzne, uczelnie i koła studenckie.

W ramach współpracy patronackie laboratorium EC1 zostało wyposażone w urządzenia Exaqua PRO i zestawy odczynników pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie badania parametrów chemicznych wody. Exaqua wspiera także organizowanie zajęć edukacyjnych w EC1.